Dotacje

Dotacje i fundusze unijne EXPERT TRANSPORT

"Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem znaczącego ulepszenia
procesu dostaw produktów w ramach usług logistycznych home delivery."

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnych algorytmów sztucznej inteligencji, które zostaną wykorzystane do usprawnienia procesów wnioskodawcy zachodzących podczas obsługi klientów. Powstałe algorytmy pozwolą na zautomatyzowanie procesu związanego z zamawianiem kompleksowego transportu produktów ze sklepów stacjonarnych, przewidywanie optymalnego terminu oraz kosztu dostawy oraz bezpieczne przeprowadzanie i weryfikowanie procesu płatności, który aktualizować się będzie na bieżąco względem zmieniających się danych w czasie rzeczywistym.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu obsługi klientów, poprzez wprowadzenie innowacyjnych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

- Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
- Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
- Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
- Beneficjent: EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Całkowita wartość projektu: 487 606,44 zł
Wartość dofinansowania: 336 963,80 zł
Okres realizacji: kwiecień 2021 – kwiecień 2022